Bygg-och anläggningsprogrammet

Bygg-och anläggning 1

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Bygg och anläggning 1, såsom arbetsplanering och organisering, lagar och bestämmelser, yrkeskategorier, ritningsläsning, maskiner och verktyg, arbetsmiljö och ergonomi, byggprocessen och entreprenadformer, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Pris: 399 kr ex moms

Se del av boken i webbformat…»

Bygg-och anläggning 2

Boken detaljbehandlar alla centrala delarna i kursen Bygg och anläggning 2, såsom yrkeskategorier, maskiner och verktyg, arbetsmiljö och hälsa, hållbar utveckling, resursanvändning, materialegenskaper, planering och riskbedömning, lagar och branschregler, vilket skapar goda förutsättningar för att eleven ska klara Skolverkets kunskapskrav.

Pris: 399 kr ex moms

Se del av boken i webbformat…»

Husbyggnadsprocessen

Släpps preliminärt augusti 2019

Pris: 399 kr ex moms

Husbyggnad 1

Släpps preliminärt HT 2019

Pris: 399 kr ex moms

Husbyggnad 2

Släpps preliminärt HT 2019

Pris: 399 kr ex moms

Husbyggnad 3 – Ombyggnad

Släpps preliminärt kvartal 1, 2020

Pris: 399 kr ex moms