Välkommen till

BokGym

Kurslitteratur för VVS-och Fastighetsprogrammet

”För att hålla den höga kvalité som vi på Lernia vill göra så använder vi Bokgyms böcker. Böckerna är de enda som följer det centrala innehållet i detalj, och det är något vi på Lernia är noggranna med att följa i den teoretiska undervisningen. Vi har verkligen goda erfarenheter av böckerna och de hjälper lärarna i den dagliga undervisningen, men framförallt stödjer böckerna eleverna till att nå goda resultat i sin utbildning”.

Linus Wulff, Lernia, Malmö.

”För att kunna hålla den kvalité på undervisningen som vi önskar ser vi det som nödvändigt att använda oss av BokGyms böcker. Böckerna underlättar undervisningen för oss lärare och ger eleverna chans att nå högre nivåer i sitt eget lärande, vilket i sin tur kan ge dem bättre betyg”.

Jan-Ove Förare, Järfälla Gymnsasium, Jakobsberg.

”Böckerna har inte bara ett väldigt bra innehåll, utan kompletterar också varandra på ett bra sätt. Det här gör att vi kan planera undervisningen på ett smartare sätt, vilket också gagnar elevernas inlärningsförmåga och möjlighet till en bra teoretisk utbildning”.

Daniel Axenbrant, Teknikum, Växjö.

”Vi har länge letat efter utbildningsmaterial där samtliga lärare kan känna igen sig. Vi ser styrkan i att ha ett material som tar ett helhetsgrepp och som innehåller det centrala innehållet och riktar sig mot examensmålen”.

Bent Nielsen, Universitetsholmens Gymnasium, Malmö.

Välkommen till

BokGym

Kurslitteratur för VVS-och Fastighetsprogrammet

”För att hålla den höga kvalité som vi på Lernia vill göra så använder vi Bokgyms böcker…”

Linus Wulff, Lernia, Malmö.

”För att kunna hålla den kvalité på undervisningen som vi önskar ser vi det som nödvändigt att…”

Jan-Ove Förare, Järfälla Gymnsasium, Jakobsberg.

”Böckerna har inte bara ett väldigt bra innehåll, utan kompletterar också varandra på ett bra sätt…”

Daniel Axenbrant, Teknikum, Växjö.

”Vi har länge letat efter utbildningsmaterial där samtliga lärare kan känna igen sig…”

Bent Nielsen, Universitetsholmens Gymnasium, Malmö.